Rekonstrukce a intenzifikace existujících ČOV

Rekonstrukce a intenzifikace existujících ČOV

Zhoršená účinnost čištění, několik nefungujících částí či nedostatečná kapacita vaší ČOV nemusí být hned důvody na to, abyste museli pořídit zcela novou čistírnu. Mnohé stávající čistírny odpadních vod, které již nedokáží podávat výkon na 100%, totiž mohou bez problémů fungovat i nadále, pokud je po čase necháte zrekonstruovat či zintenzifikovat.

Naší snahou je při všech projektech rekonstrukce a intenzifikace existujících ČOV aplikovat nejnovější poznatky vědy a vědeckotechnického rozvoje, a to tak, aby se co nejhospodárněji využili všechny kapacity již existující ČOV. Hydrotech je navíc schopen zajistit rekonstrukci nebo intenzifikaci existujících ČOV za plného provozu, díky čemuž nebudete muset přerušovat ani omezovat výrobu.

Latest news

22.12.2020

Rekonstrukce stíracího zařízení dosazovací nádrže pro ČOV s kapacitou až 1 000 m3/h

Od listopadu 2020 je v trvalém provozu systém stírání dna dosazovací nádrže pro významného producenta rafinérských, petrochemických a agrochemických produktů. Jelikož se jedná o průtok 1 000 metrů krychlových za hodinu, je velmi důležitá každá rekonstrukce a důsledná péče o technologické zařízení.

10.12.2020

Úspěšné dokončení intenzifikace ČOV pro maso zpracovávající průmysl

Zpracování masa a výroba různých výrobků z této suroviny, jako například šunka nebo uzené výrobky, produkuje odpadní vody se silným znečištěním. Jejich množství se může vyšplhat i na 800 metrů krychlových za den. Takovou kapacitu má čistírna odpadních vod, kterou Hydrotech nedávno dokončil a spustil do provozu. Proces čištění je vyskládaný z mechanického předčištění na rotačním sítu a flotační jednotce. Dočištění probíhá v biologickém stupni ČOV a na pískových filtrech. Intenzivně jsme se na tomto projektu zaměřili i na odstraňování zápachu, který je pro takové vody typický.

19.11.2020

Návrh vysoce zatížené sedimentační nádrže v papírenském průmyslu

Projekt, kterému předcházely ne právě triviální testy sedimentace, postupně dostává tvář projektové dokumentace. Jde o předčištění odpadních vod ze zpracování sběrového papíru a jeho opětovného využití. V tomto případě jde o předčištění odpadních vod sedimentací v dosazovací nádrži a následné vypouštění do městské kanalizace. Typické pro vody z tohoto průmyslu jsou nerozpuštěné látky, které jsou poměrně těžké a velmi dobře a rychle sedimentují. Proto je v návrhu dosazovací nádrž, která i při vysokém zatížení bude efektivně odstraňovat velkou většinu nerozpuštěných látek.

Enviral Leopoldov
Moscow Brewing company
Armstrong Yelabuga
Enviral Leopoldov

Industrial and sewage / Biofuels

číst více
Moscow Brewing company

Industrial / Brewery

číst více
Armstrong Yelabuga

Industrial / Mineral fiber production

číst více