Rekonstrukce a intenzifikace existujících ČOV

Rekonstrukce a intenzifikace existujících ČOV

Zhoršená účinnost čištění, několik nefungujících částí či nedostatečná kapacita vaší ČOV nemusí být hned důvody na to, abyste museli pořídit zcela novou čistírnu. Mnohé stávající čistírny odpadních vod, které již nedokáží podávat výkon na 100%, totiž mohou bez problémů fungovat i nadále, pokud je po čase necháte zrekonstruovat či zintenzifikovat.

Naší snahou je při všech projektech rekonstrukce a intenzifikace existujících ČOV aplikovat nejnovější poznatky vědy a vědeckotechnického rozvoje, a to tak, aby se co nejhospodárněji využili všechny kapacity již existující ČOV. Hydrotech je navíc schopen zajistit rekonstrukci nebo intenzifikaci existujících ČOV za plného provozu, díky čemuž nebudete muset přerušovat ani omezovat výrobu.

Latest news

20.5.2020

Rekonstrukce sedimentační nádrže v procesu čištění odpadních vod.

V nejbližších měsících proběhne rekonstrukce dosazovací nádrže na ČOV našeho zákazníka z petrochemického průmyslu. Pro čistírnu je dobře fungující sedimentace jedním z klíčových procesů. A to i díky jejímu umístění, kdy se zařazuje obvykle jako poslední fáze čištění vody, kde se oddělí kal s naakumulovaným znečištěním. Projekt se zabývá mírnými stavebními úpravami a instalaci úplně nového zařízení shrabování kalu na dně dosazovací nádrže.

5.5.2020

Zvýšení koncentrace kyslíku v nádržích ČOV

Hydrotech získal nový projekt na rekonstrukci části aerobního čištění odpadních vod. Jedná se o klíčový úsek, který zabezpečuje dodávku vzduchu do biologické části ČOV. Práce budou obsahovat výměnu aeračního systému a rozvodu vzduchu, dodávku nových dmychadel s programem řízení výkonu dmychadel na základě koncentrace rozpuštěného kyslíku v aktivačních nádržích. Dostatek kyslíku v systému je nezbytná podmínka pro zabezpečení odbourání znečištění z odpadních vod.

22.4.2020

Mlékárna, čistírna odpadních vod a kalové hospodářství

V mlékárně na Moravě HYDROTECH instaloval nové zařízení na odvodnění kalu vznikajícího při čištění odpadních vod. Jde o pomaloběžný šnekový lis, který může čerpat i kal s nízkými koncentracemi, a teda přímo z nádrží. Účinnost procesu závisí od kvality kalu na vstupu do technologie. Výrobce udává možnost dosáhnout sušinu na výstupu od 15 do 30 %. V některých případech tento typ odvodňovací technologie vychází investičně výrazně lépe než běžně dodávaná technologie - například odstředivky.

Enviral Leopoldov
Moscow Brewing company
Armstrong Yelabuga
Enviral Leopoldov

Industrial and sewage / Biofuels

číst více
Moscow Brewing company

Industrial / Brewery

číst více
Armstrong Yelabuga

Industrial / Mineral fiber production

číst více