Rekonstrukce a intenzifikace existujících ČOV

Rekonstrukce a intenzifikace existujících ČOV

Zhoršená účinnost čištění, několik nefungujících částí či nedostatečná kapacita vaší ČOV nemusí být hned důvody na to, abyste museli pořídit zcela novou čistírnu. Mnohé stávající čistírny odpadních vod, které již nedokáží podávat výkon na 100%, totiž mohou bez problémů fungovat i nadále, pokud je po čase necháte zrekonstruovat či zintenzifikovat.

Naší snahou je při všech projektech rekonstrukce a intenzifikace existujících ČOV aplikovat nejnovější poznatky vědy a vědeckotechnického rozvoje, a to tak, aby se co nejhospodárněji využili všechny kapacity již existující ČOV. Hydrotech je navíc schopen zajistit rekonstrukci nebo intenzifikaci existujících ČOV za plného provozu, díky čemuž nebudete muset přerušovat ani omezovat výrobu.

Latest news

30.9.2020

Ukončené poloprovozní testy s odpadními vodami z výroby bioetanolu

Ukončili jsme takzvané pilotní testy v poloprovozním rozměru, při kterých se zpracovávalo několik desítek litrů odpadních vod z výroby etanolu za den. Testovaný byl komplikovanější systém celé kaskády čištění odpadních vod. Hlavní částí byl vysoko zatěžovaný anaerobní reaktor využívající granulovaný kal a produkující energeticky bohatý bioplyn z odstraněného znečištění. Dalšími sledovanými parametry byla koncentrace sulfanu v bioplynu a účinnost srážení vysokých koncentrací fosforu. Před vstupem do anaerobního reaktoru byly vody předčištěny zbavením pevného podílu vysrážením a filtrováním. Po anaerobním stupni byla zařazena aerobní část čištění, která zabezpečovala dočištění vod, eliminaci vysokých koncentrací dusíku a přípravu vody pro zpětné využívání v procesu výroby.

18.9.2020

Jak vyřešit přetíženou, nebo nefunkční dosazovací nádrž?

Pro pivovar v české republice se dokončil projekt instalace druhé dosazovací nádrže. Protože pivo patří k oblíbeným nápojům, příčinou je zvýšená kapacita výroby a s ní spojená vyšší produkce odpadních vod. Druhá dosazovací nádrž je vybavena automatickým stíráním dna nádrže pro shrabování usazeného kalu a taktéž stíráním hladiny se sběrným korýtkem plovoucích nečistot. Odtokové žlaby budou instalovány po obvodu nádrže s „v“ přepadem a ochrannou nornou stěnou pro zamezení úniku plovoucích nečistot a kalu. Tímto způsobem se odlehčí stávající dosazovací nádrž a zintenzivní proces separace kalu od vyčištěné vody.

10.9.2020

Čištění odpadních vod ze zpracování masa – příklad čistírny 2

V posledních dnech začala práce na intenzifikaci a dostavbě čistírny odpadních vod pro našeho zákazníka, který je jedním z nejvýznamnějších výrobců šunky a masných specialit na českém trhu. Změny v procesu čištění nastaly z důvodu potřeby zvýšení kapacity čistírny odpadních vod, ale také i kvůli zvýšeným požadavkům na čistotu vody odtékající do recipientu, hlavně v parametru celkového dusíku. Nová ČOV se bude skládat z předčištění surových vod na flotační jednotce, která zajistí redukci znečištění fyzikálním způsobem. Dalším krokem bude biologické čištění, které odstraní zbylé organické a velkou část znečištění dusíkem ve dvoustupňovém uspořádání denitrifikace – nitrifikace. V čistící lince je zařazena i písková filtrace na dočištění vod, na úroveň BAT (Best Available Technology).

Enviral Leopoldov
Moscow Brewing company
Armstrong Yelabuga
Enviral Leopoldov

Industrial and sewage / Biofuels

číst více
Moscow Brewing company

Industrial / Brewery

číst více
Armstrong Yelabuga

Industrial / Mineral fiber production

číst více