Rekonstrukce a intenzifikace existujících ČOV

Rekonstrukce a intenzifikace existujících ČOV

Zhoršená účinnost čištění, několik nefungujících částí či nedostatečná kapacita vaší ČOV nemusí být hned důvody na to, abyste museli pořídit zcela novou čistírnu. Mnohé stávající čistírny odpadních vod, které již nedokáží podávat výkon na 100%, totiž mohou bez problémů fungovat i nadále, pokud je po čase necháte zrekonstruovat či zintenzifikovat.

Naší snahou je při všech projektech rekonstrukce a intenzifikace existujících ČOV aplikovat nejnovější poznatky vědy a vědeckotechnického rozvoje, a to tak, aby se co nejhospodárněji využili všechny kapacity již existující ČOV. Hydrotech je navíc schopen zajistit rekonstrukci nebo intenzifikaci existujících ČOV za plného provozu, díky čemuž nebudete muset přerušovat ani omezovat výrobu.

Latest news

30.7.2020

Maso a čištění odpadních vod z jeho zpracování- příklad čištění 1

V těchto dnech se dokončuje čistírna pro zákazníka vyrábějícího čerstvé opracované maso, uzené výrobky, masné speciality a lahůdkové výrobky studené a teplé kuchyně. Jedná se o nevelké vodohospodářské dílo, jehož primárním cílem je předčistit odpadní vodu na takové parametry, které splňují kanalizační řád a mohou poté natékat do veřejné kanalizace a dále na čistírnu odpadních vod. Technologie se skládá ze čtyř částí- mechanického předčištění, vyrovnávání výkyvů v kvalitě a množství vod vyrovnávací nádrží, dále flotace, která odstraní část z obsaženého množství znečištění z vody fyzikálním procesem ve formě flotačního kalu a posledním stupněm je kalové hospodářství, kde se shromažďuje flotační kal před odvozem k dalšímu zpracování.

14.7.2020

Blíží se období sběru hroznů a výroby vína- Jak se dají čistit odpadní vody z tohoto odvětví.

Minulý měsíc naše společnost dokončila projekt pro českého producenta vína. Jednalo se o instalaci vysoko zatěžovaného anaerobního reaktoru a následného aerobního stupně čištění, které jsou na vstupu chráněné mechanickým předčištěním. Produkce znečištění v odpadních vodách se v průměru vyrovná městě s 20 000 obyvateli. Velkou výhodou tohoto typu čištění je produkce bioplynu ze znečištění. Dokončení dílo je právě uváděno do provozu, bylo přivezeno několik cisteren granulovaného anaerobního kalu z různých zdrojů. Čistírna tedy začíná své aktivní působení v čištění vod. Předčištěné vody jsou zaústěné do městské kanalizace, a tak pokračují na další zpracování. Na komunální čistírnu odpadních vod.

30.6.2020

Bioetanol a čištění odpadních vod

V posledních dnech se připravují potřební věci na poloprovozní testování zpracování odpadních vod z výroby bioetanolu. Testování bude probíhat několik týdnů. Cílem je ověřit zpracování části odpadních vod anaerobním způsobem., při kterém z odpadních vod vzniká energeticky bohatý bioplyn. Momentálně se připravují potřebné nádrže, jejich propojení, potřebné chemikálie na analýzy a další vybavení. Všechno toto vybavení bude v blízké době odesláno k zákazníkovi, kde budou naši technologové poloprovozní pokus řídit.

Enviral Leopoldov
Moscow Brewing company
Armstrong Yelabuga
Enviral Leopoldov

Industrial and sewage / Biofuels

číst více
Moscow Brewing company

Industrial / Brewery

číst více
Armstrong Yelabuga

Industrial / Mineral fiber production

číst více