Blog

Organizacja Narodów Zjednoczonych chce zachować wodę dla przyszłych pokoleń. Jak ONZ zapobiega pogłębiającemu się kryzysowi wodnemu?

Podczas obchodów tegorocznego Międzynarodowego Dnia Wody, Organizacja Narodów Zjednoczonych rozpoczęła inicjatywę, która potrwa dziesięć lat.

Inicjatywa Organizacji Narodów Zjednoczonych powinna nauczyć kraje, jak prawidłowo redystrybuować dostępne zasoby wodne, jak budować wysokiej jakości zasoby wodne i jak zapewnić odpowiednie warunki higieniczne dla swych obywateli.

Woda jako zrównoważony zasób

Światowe Forum Finansowania trzy razy z rzędu zaliczyło pogłębiający się kryzys wodny do jednego z najbardziej niebezpiecznych globalnych problemów współczesności. Z biegiem czasu Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w związku z tymi niepokojącymi sprawozdaniami odpowiedziało rezolucją dotyczącą dekady międzynarodowych działań - Woda jako zrównoważony zasób.

Rolą dekady działań międzynarodowych jest podnoszenie świadomości na temat zrównoważonego rozwoju zasobów wodnych, wspieranie istniejących programów i projektów ochrony wód oraz dążenie do osiągnięcia celów Agendy 2030.

Światowy Dzień Wody w marcu

Dekada Międzynarodowego Działania rozpoczęła się w Światowy Dzień Wody 22 marca 2018 i zakończy się w Światowy Dzień Wody w dniu 22 marca 2028 r.

Do tej pory w tę inicjatywę zaangażowano 43 kraje i 77 projektów z całego świata.

Dekada 2018-2028 i zmiany klimatyczne

Pogarszający się kryzys wodny jest ściśle związany z postępującymi zmianami klimatu w wielu obszarach.

Dekada 2018–2028 skoncentrowała się zatem również na poprawie warunków życia dzieci mieszkających na obszarach o poważnym niedoborze wody.

Ekstremalna suchość i wzrost temperatury o 1 ° C prowadzą do 5% wzrostu częstości występowania biegunki na dotkniętym obszarze. W warunkach bez kanalizacji i braku czystej wody szybko rozprzestrzeniają się niebezpieczne choroby a dziennie leczenia wymaga około 800 dzieci.

dekada 2018 - 2028 na rzecz ochrony wód

dekada 2018 - 2028 na rzecz ochrony wód

Według WHO - Światowej Organizacji Zdrowia, w ciągu ostatnich 28 lat dostęp do bezpiecznego źródła wody został poprawiony dla około dwóch miliardów ludzi.

Aż do 800 milionów ludzi nadal żyje bez dostępu do czystej i pitnej wody, a 2/5 ludności świata nie ma odpowiednich urządzeń sanitarnych.

ONZ i UNICEF na rzecz ochrony wód.

Źródło: unicef.org

Wbrew tym niekorzystnym warunkom, projekt WASH, który powstał pod patronatem UNICEF, wspomaga w walce akcję Dekady Międzynarodowych Działań.

W ciągu ostatniego roku około 100 zespołów pracowało niestrudzenie, aby spełnić cele Agendy 2030, zapewniając wodę pitną i podstawowe udogodnienia socjalne dla ponad 11 milionów ludzi na całym świecie.

wysiłek na rzecz oszczędzania wody

W regionach wiejskich brakuje odpowiednich warunków sanitarnych i dostępu do czystej wody i dotyka to do 75% populacji.

Ludzie w krajach o słabej higienie i bez dostępu do czystej wody otrzymują również pomocną dłoń od World Vision, która jest zaangażowana w największą prywatną zbiórkę finansów przeznaczoną na wsparcie obszarów wiejskich.

Dbamy o higienę i czystość środowiska. Zbliża się Światowy Dzień Toalet, który odbędzie się w poniedziałek 19 listopada. Dołączysz do nas?

More articles

Oto 9 najbardziej dziwacznych kolorowych rzek i jezior naszej planety

29.4.2019

Dziwne zabarwienie wody jest wielokrotnie początkowym stopniem poważnego zanieczyszczenia.