Blog

Nazrite pod hladinu najčistejších riek na svete

Najčistejšie rieky nenájdete len v horských oblastiach, ale prekvapivo aj vo veľkých metropolách.

Jazier s priezračnou vodou nájdeme na planéte mnoho. Rovnako čisté však môžu byť aj veľké rozvodnené rieky – v zahraničí i na Slovensku. Ktoré z nich sa môžu pochváliť prívlastkom “najčistejšia”?

Rieka Temža, Spojené kráľovstvo


Londýnska dominanta Temža bola kedysi najšpinavšou riekou na svete. Na začiatku 19. storočia bola vysoko kontaminovaná a znečistená. Domáci i celý svet ju preto prezývali ako "veľký smrad" a odborníci ju označili za biologicky mŕtvu rieku.

Vysoká miera znečistenia prispela k šíreniu zdravotných problémov, v Londýne dokonca vypukla cholera. Táto situácia nastala kvôli tomu, že ľudia pili vodu, ktorá sa k nim domov dostávala priamo cez Temžu.

rieka Temza Londyn
V minulosti bola Temža synonymom špiny, smradu i cholery, dnes sa môže popýšiť čistou a priezračnou vodou.

Približne v roku 1950 však nastal v Londýne zlom. Parlament a miestne úrady sa rozhodli zasiahnuť a rieku Temža zachrániť. Vytvorili tak akčný plán, v rámci ktorého chceli pomocou výstavby čističiek prinavrátiť rieke život. Prísne zákony, nepretržitá starostlivosť a výstavba čističiek napokon prispeli k tomu, že sa podarilo rieku Temža doslova oživiť.

Po dlhých rokoch sa tak stala najčistejšou riekou sveta, kde sa koncentruje aktívny život. Dnes je rieka domovom pre viac ako 125 rôznych druhov rýb a stovky druhov rastlín.

To je dôkaz, že aj z tej najšpinavšej rieky sa stále môže stať najčistejšia.

rieka Temza v Londyne
Dnes je v Temži koncentrovaný aktívny život, dokazuje to miestna fauna i flóra.

Rieka Tara, Čierna hora

Európska rieka Tara preteká horami balkánskych krajín Čierna hora a Bosna a Hercegovina. Často ju označujú ako “klenot Európy” alebo “slza Európy”. Rieka Tara sformovala najhlbší európsky kaňon.

rieka Tara Cierna hora
Rieka Tara sa nachádza v Čiernej hore, kde sformovala najhlbší európsky kaňon.

Vďaka hojnému zastúpeniu fauny a flóry ide o jednu z najčistejších riek na svete. Biosférická rozmanitosť rieky ju dostala dokonca na zoznam UNESCO.

rieka Tara v Ciernej hore
Európska rieka Tara sa nachádza aj na zozname UNESCO.

Rieka St. Croix, Wisconsin/Minnesota (USA)

Rieka St. Croix je jeden z ľavostranných prítokov rieky Mississippi. Má dĺžku približne 264 km a preteká štátmi Wisconsin a Minnesota v severnej časti USA.

Aj táto rieka bola v 19. storočí extrémne špinavá. Išlo najmä o drevený odpad – veľké kusy guľatiny a drevených trámov.

americka rieka St. Croix
Americká rieka St. Croix bola pred viac ako 100 rokmi vo veľkom ohrození.

Počas tohto obdobia rieka takmer prišla o vlastnú biodiverzitu. S čistením rieky sa začalo až v roku 1915 a po takmer 110 rokoch ide o jednu z najčistejších riek na svete.

povodie rieky St. Croix Amerika
Okolie rieky St. Croix lemujú ostré skaly.

Rieka Torne, Švédsko/Fínsko

Rieka Torne, ktorá preteká severným Švédskom a Fínskom, taktiež patrí na zoznam najčistejších riek sveta.

rieka Torne Svedsko
Rieka Torne tvorí hranicu medzi dvoma štátmi – Fínskom a Švédskom.

Torne je čistá najmä vďaka tomu, že sa v jej blízkosti nachádza minimum ľudských sídel. Rieka vyviera v blízkosti rovnomenného jazera Torne neďaleko hraníc s Nórskom, tečie smerom na juhovýchod a vlieva sa do Botnického zálivu. Celková dĺžka rieky je 522 km.

rieka Torne Svedsko
Rieke Torne je čistá aj preto, že sú priľahlé oblasti riedko osídlené.

Rieka Li, Čína

Rieka Li vyviera v horách Mao´er v regióne Xing´an v Číne. Preteká cez mesto Guilin, región Yangshuo a mesto Pingle. V meste Pingle sa spája s dvoma ďalšími prúdmi a preteká ďalej smerom na juh, kde sa označuje ako rieka Gui.

rieka Li v Cine
Úchvatný pohľad na čínsku rieku Li.

Okolie riek Li a Guy je lemované zelenými kopcami v dĺžke 437 kilometrov, čo predstavuje celkovú dĺžku trasy riek. Smutné a zároveň paradoxné je, že v Číne je pojem “čistá rieka” skôr raritou ako pravidlom.

rieka Li v Cine
Rieka Li je lemovaná hustými zelenými porastmi.

Na Slovensku

Jednou z najčistejších slovenských riek je rieka Belá, ktorá ústi do Váhu v Liptovskom Hrádku. Táto horská rieka vzniká sútokom Tichého a Kôprovského potoka vo Vysokých Tatrách.

najcistejsia rieka na Slovensku Bela Tatry
Najčistejšia rieka na Slovensku je Belá, ktorá sa nachádza pod Tatrami. Na fotografii je vidieť vrch Kriváň.

Aby však naše rieky zostali čisté a plné života aj naďalej, musíme vodu chrániť, rozumne ju využívať a prinavracať jej život. A práve to je naším poslaním.

Ďalšie články