Blog

Vysvetľujeme, čo je čierna a šedá voda a ako sa dá recyklovať

Oboje pochádzajú z domácností a sú odpadovou vodou, no nie je to jedno a to isté. Čo je čierna a šedá voda?

Čiernu aj šedú vodu produkujeme po celý deň. V oboch prípadoch ide o odpadovú vodu, ktorá pochádza najmä z domácností. Viete však, čím sa navzájom líšia a ako ich môžeme recyklovať? Ak nie, pokračujte v čítaní.

A začnime hneď tým najdôležitejším – rozdielmi medzi čiernou a šedou vodou. Oboje pochádzajú z domácností a sú odpadovou vodou, no nie je to jedno a to isté.

Napokon aj samotné názvy vám čiastočne naznačujú, o čo pôjde.

Čierna voda, známa tiež ako splašková, totižto vzniká zmiešaním vody s exkrementmi alebo močom. To znamená, že čierna voda priteká do čističiek po tom, ako spláchnete na toalete.

Aby sme boli celkom presní, občas môžete naraziť na tvrdenie, podľa ktorého je čierna voda aj tá, ktorá sa vyplavila z kanálov po silných dažďoch.

Prívlastok čierna však nenaráža len na výkaly a to, že je na pohľad tmavšia.

Po rozbore by ste prišli na to, že v porovnaní so šedou táto odpadová voda obsahuje oveľa viac kontaminantov, patogénov a baktérií, ktoré môžu v horšom prípade šíriť nepríjemné choroby.

Bez ohľadu na sfarbenie je o čiernej vode známe aj to, že je mastnejšia než šedá.

cierna a seda voda

A keď už hovoríme o šedej vode, ako vzniká tá? Zostaňte ešte chvíľku v kúpeľni.

Táto voda totižto odteká z umývadiel, spŕch, vaní či práčok. Okrem toho ju produkujete aj vtedy, keď púšťate vodu v kuchynskom dreze alebo zapínate umývačku riadu.

Šedá voda je oproti čiernej podstatne čistejšia. Zatiaľ čo v čiernej pláva kopec pevných častíc (toaletný papier, exkrementy), toto pri šedej nehrozí.

Namiesto nich však narazíte na viac chemických látok, ktoré sa do čedej vody dostávajú kvôli pracím prostriedkom, mydlám či saponátom.

Ako vyzerá čistenie

Použiť znova vodu z toalety alebo umývadla? Áno, dá sa aj to. Spôsob čistenia a recyklácie sa však pri šedej a čiernej vode líši.

Dôvod je zrejmý – čierna voda obsahuje viac škodlivín, preto si vyžaduje poctivejšie čistenie.

Z konkrétnych postupov je celkom bežným ten prevzdušňovací, ktorý pozostáva z niekoľkých krokov. Najprv sa počká, kým sa v čiernej odpadovej vode usadia pevné častice.

Následne prichádza na rad prevdzušnenie, ktoré napomáha bakteriálnemu rozkladu organickej hmoty. Poslednou a veľmi dôležitou je dezinfekcia pomocou chlóru.

Tento postup je, samozrejme, jeden z mnohých. No všeobecne platí, že čiernu vodu treba čistiť biologickým alebo chemickým spôsobom v čističke odpadových vôd a za každých okolností treba vodu dezinfikovať.

Systémy biologického čistenia využívame aj pri splaškových čistiarňach od Hydrotech-u. Čističky budujeme ako betónové, oceľové alebo plastové nádrže, prípadne ako kontajnery.

Na rozdiel od čiernej vody tá šedá je na čistenie menej náročná. Prečo? Ako sme už spomínali, neobsahuje životu nebezpečné patogény. To ale neznamená, že ju netreba čistiť vôbec. Práve naopak.

cierna a seda voda

Aj v tomto prípade vám radíme, aby ste si nechali vybudovať čistiareň odpadovej vody. Tá je zostavená tak, aby sa v nej voda prefiltrovala a pomocou anaeróbneho rozkladu odstránila všetky pevné látky.

Iné znečistenie – iná recyklácia

Viete, že čierna a šedá voda sa odlišujú svojím zložením a spôsobom čistenia. A inak to nie je ani pri recyklácii.

Presnejšie povedané, po vyčistení sa každá z nich používa na niečo iné. Opäť je však v nevýhode prečistená čierna voda, pretože tá sa dá použiť „len“ na polievanie rastlín a zavlažovanie.

Šedá voda takisto poslúži na tento účel, no okrem neho sa tiež dá zúžitkovať pri budovaní mokradí, čistení verejných priestranstiev, v autoumyvárkach alebo na splachovanie a čistenie toaliet.

cierna a seda voda

Za istých okolností možno šedú vodu použiť aj pri ohreve ďalšej vody, ktorá poslúži na kúpanie alebo pranie oblečenia.

Ak si neviete dobre predstaviť, ako a prečo by sa mala šedá voda recyklovať, na záver dôležitá informácia.

Každá štvorčlenná domácnosť denne vyprodukuje okolo 360 litrov šedej vody (celkovo tvorí až 40 % odpadovej vody v domácnosti).

Viete si teda domyslieť, koľko čistej pitnej vody by ste mohli ušetriť, ak by ste na umývanie auta, polievanie trávnika či rastlín použili recyklovanú vodu.

Mnohé krajiny, ktoré trápia suchá a nedostatok vody, už na to prišli a šedú vodu nepúšťajú do kanálov, ale zúžitkujú ju znova.

Ďalšie články

Čítať viac

Daň za krásu: Ako kozmetika ničí naše vodné toky?

30.5.2019

Množstvo chemických látok v kozmetických prípravkoch sa nedokáže rozložiť, čím dochádza k znečisťovaniu riek a oceánov.

Čítať viac

Ako prebieha čistenie komunálnych odpadových vôd?

23.10.2017

Prečítajte si, ako prebieha proces čistenia odpadových vôd od chvíle, keď sa dostáva do ČOV, až dokým neopustí jej brány v podobe...

Čítať viac

Ukončenie poloprevádzkového modelu ČOV pre odpadové vody zo sladovne

27.12.2019

Každý pivovar na začiatku procesu výroby piva potrebuje slad zo sladovne. Práve pre takýto druh potravinárskeho priemyslu sme tento mesiac...