Blog

Skoncujme s vlhčenými utierkami. Ničia kanalizácie i čistiarne odpadových vôd

Napriek množstvu praktických využití a širokej dostupnosti vlhčené utierky spôsobujú miliardové škody.

Čistiarne odpadových vôd bojujú s pevnými nečistotami, ktoré denne pretekajú kanalizáciou. Najväčším problémom sú jednorazové vlhčené utierky. Tie spôsobujú upchávanie čerpadiel a poškodenie čistiarenskej infraštruktúry. Opravy vzniknutých škôd sú finančne aj časovo nákladné.

Vo vode sa nerozložia

Na výrobu vlhčených utierok sa najčastejšie používa polyester. Táto jemná plastová textília sa, na rozdiel od toaletného papiera vyrobeného z prírodnej celulózy, nerozkladá vo vode. Vlhčené utierky a iné polyesterové hygienické pomôcky teda patria do zmesového komunálneho odpadu.

Aj napriek tomuto odporúčaniu ich veľké množstvo ľudí vyhadzuje do splachovacej toalety. Tým utierky prispievajú nielen k množstvu plastového odpadu, ale spôsobujú aj škody v domácnostiach, verejných kanalizáciách a v čistiarňach odpadových vôd.

vlhcene vreckovky sa nesmu hadyat do toalety

Upchávajú toalety a poškodzujú čistiarne

Vlhčené utierky, používané predovšetkým na osobnú hygienu, zavinili v roku 2017 až 93 % upchatí kanalizácií v Spojenom kráľovstve. Na odstránenie pevného odpadu a škôd, ktoré spôsobujú, sa v 27 európskych krajinách vynaloží až miliarda eur ročne

Splachovaním vlhčených utierok teda občania škodia nielen životnému prostrediu, ale aj rozpočtu miest a obcí.

Jednorazové utierky spôsobujú upchávanie potrubí a septikov aj v bežných domácnostiach. Utierky majú tendenciu ukladať sa v záhyboch a tesneniach potrubí, čím vytvárajú vysoko odolnú masu. Znižujú prietok vody a spôsobujú upchatie toalety.

Odpad, ktorý do kanalizácie nepatrí, poškodzuje potrubie, spôsobuje praskliny a iné defekty.

Ani „splachovateľné“ neprešli testami 

Ako vhodný spôsob nakladania s použitými utierkami výrobcovia v minulosti uvádzali vyhodenie do komunálneho odpadu. Dnes sa však na obaloch mnohých utierok stretneme s tvrdením, že po spláchnutí do kanalizácie nespôsobia žiadnu škodu.

Pravda je však taká, že ani tieto vreckovky nie sú rozložiteľné a pokračujú v upchávaní čističiek odpadových vôd. V roku 2018 na to upozornil portál BBC.

Laboratórne testy, ktoré pozorovali „splachovateľné utierky“ v podmienkach napodobňujúcich potrubie odpadových vôd ukázali, že ani tieto produkty neboli vo vode rozložené. 

Následky na životnom prostredí

Zdroje potrebné na odstránenie ton pevného odpadu z čističiek vôd predstavujú iba časť globálneho problému. Vlhčené utierky, ktoré sa z čističiek dostanú do vodných tokov, zároveň poškodzujú ekosystém a prispievajú k množstvu plastového odpadu v oceánoch.

Utierky sa totiž skladajú z množstva plastových vlákien, ktoré sa po uvoľnení stávajú nechcenou potravou pre ryby a iné morské živočíchy. Kvôli potravinovému reťazcu sa plastové čiastočky dostávajú do tela suchozemských živočíchov a napokon aj do tráviaceho traktu človeka.

Výrobcovia utierok v súčasnosti pracujú na rozložiteľných alternatívach, ktoré nespôsobia rovnaké škody ako polyesterové tkaniny. Ich dostupnosť na trhu je však zatiaľ nedostatočná.

Bežné vlhčené utierky teda v žiadnom prípade nesplachujte do toalety, ale vyhadzujte ich do smetného koša.

Ďalšie články

Čítať viac

Rieky a jazerá sú najzanedbanejšie ekosystémy. Dokážeme ich ešte zachrániť?

9.4.2021

Podľa najnovších štúdií sladkovodná biodiverzita klesá dvojnásobne rýchlejšie ako biodiverzita oceánov či lesov. Môžeme ešte...

Čítať viac

Čo je špongiové mesto a ako prispieva k lepšiemu hospodáreniu s vodou?

11.1.2022

Povodne sú častejšie než v minulosti. Zmierniť ich a vrátiť vodu späť do kolobehu chcú mestá tak, že zrážky pohltia ako špongia.